Centre de les Arts i la Memòria de Ponent

CAMP

El CAMP Centre de les Arts i la Memòria de Ponent és el centre cultural i expositiu de l’Ajuntament de Juneda, un equipament dinàmic i participatiu, generador d’identitat i de memòria, i referent a Ponent.
Client
CAMP
Sector
Públic
Any
2022
Serveis
Col·laboradors

Programació: Communikt

Web corporativa

El CAMP vol esdevenir un centre cultural referent en la divulgació, la recerca i la reflexió entorn del patrimoni, la història, la identitat i la vida quotidiana de Ponent, sent reconegut com un equipament cultural del món rural connectat amb l’entorn i amb la seva població.

Generador de coneixement i experiències

El CAMP es proposa generar coneixements i experiències sobre el territori de Ponent i reforçar la seva identitat posant-hi al centre Juneda i els pobles de l’entorn de la plana de Lleida, perquè ens puguem reconèixer en allò que som i alhora ens puguem projectar arreu del país.

Exposicions de llarga durada

El CAMP programa exposicions de llarga durada sobre aspectes de Ponent que estiguin vinculats a la recuperació de la memòria col·lectiva i al patrimoni immaterial. Exposicions que es basen en recerques etnològiques dutes a terme en col·laboració amb centres d’estudis i universitats i que compten amb altres agents del territori.

Veure tots els projectes
Top