Latipo

Identitat corporativa i tècniques d'estampació

ClientLatipo Categoria Identitat DescripcióUn dels propòsits que es planteja en la creació dels projectes és la recerca de l’essència. La transmissió d’aquest concepte pot prendre forma a través de molts aspectes, com el color, la tipografia, la composició o els materials. SolucióPer la creació de la marca, es tenen molt en compte aspectes com la tipografia, el color i el material. Així per exemple, a l’hora de dissenyar les targetes, es treballa amb estampació artesanal sobre paper de cotó d’alt gramatge amb la intenció que Latipo sigui essencialment visual i tàctil. CrèditsEl Calotipo (taller d'estampació artesanal).
Comparteix: