ACP Assessorament Estratègic

Una identitat corporativa on destaca el valor de l'assessor

ClientÀlex Canelles Petanàs Categoria Identitat DescripcióL'Àlex Canelles es dedica a l’anàlisi, l’assessorament, la planificació i l’acompanyament d'empreses. Ofereix aquest servei d’una manera acurada, concisa, professional i a la vegada, propera. La seva professió és de caràcter rigorós, ja que s’han d’analitzar molts aspectes per oferir les millors solucions. SolucióLa forma visual que conforma el logotip se centra en la pulcritud. Per emfatitzar el compromís que adquireix amb els seus clients, es crea un segell que atorga dimensió al seu caràcter laboral. La imatge creada transmet equilibri i rigor alhora. Un projecte que s’expressa a través del tacte, la forma i el volum.
Comparteix: